Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking


Logos Waalwijk is een christelijke gemeente in de opstartfase. We houden elke zondag een samenkomst om 10:00 uur.

Wees welkom!
Locatie

De kerkdiensten vinden plaats in: 

Grand Café van de Kansenfabriek 
BaLaDe 1 
5142 WX  in Waalwijk

De toegang is gratis.  

 


Houd mij op de hoogteThe New City Catechism


Vraag 2.    12 september 2021
Wie is God
?
Antwoord:
God is de Maker en Onderhouder van iedereen en alles. Hij is eeuwig, oneindig en onveranderlijk in Zijn macht en volmaaktheid, goedheid en glorie, wijsheid, rechtvaardigheid en waarheid. Er gebeurt niets zonder Hem, of buiten Zijn wil om.


8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere; werken als de Uwe zijn er niet.

10 Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen.

15 Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Psalm 86:8,10 en 15

 


Catechismus.nl


 


Catechism.com