Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie

Tijdens de samenkomsten van Logos Waalwijk wordt geen collecte gehouden.
Maar uiteraard kost het wel wat om een gemeente in stand te houden.
Denk bijvoorbeeld aan de huur van het gebouw, koffie/thee, facilitaire middelen en levensonderhoud.
Wilt u dit werk ondersteunen?


Alvast hartelijk dank!
Maak het bedrag dat u wilt geven over op de volgende bankrekening:

IBAN rekeningnummer:  NL80 INGB 0105 9411 07

Ten name van: Logos Waalwijk