Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie

Tijdens de samenkomsten van Logos Waalwijk wordt geen collecte gehouden.
Maar uiteraard kost het wel wat om een gemeente in stand te houden.
Denk bijvoorbeeld aan de huur van het gebouw, koffie/thee, facilitaire middelen en levensonderhoud.
Wilt u dit werk ondersteunen?


Alvast hartelijk dank!
Maak het bedrag dat u wilt geven over op de volgende bankrekening:

IBAN rekeningnummer:  NL72 INGB 0006 7993 94

Ten name van: stichting 2Edify

Onder vermelding van: code 1907 (= t.b.v. Logos Waalwijk)